OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

 • Wykaz podręczników w roku szk.2018/2019

 • Wyprawka do Oddziału Przedszkolnego
  Terminy spotkań z rodzicami:

 • WYWIADÓWKI: godz.16.00
  - 15. 11. 2017r.
  - 06. 02. 2018r.
  - 10. 05. 2018r.

 • DNI OTWARTE: godz.16.00 - 17.00
  - 10. 10. 2017r.
  - 14. 12. 2017r.
  - 05. 03. 2018r.
  - 09. 04. 2018r.
  - 06. 06. 2018r.
 • Harmonogram dzwonków - rok szkolny 2017/2018 - znajduje się tutaj.
 • Harmonogram konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów - rok szkolny 2017/2018 - znajduje się tutaj.
 • Wykaz podręczników w roku szk.2017/2018

 • Wyprawka do Oddziału Przedszkolnego
  Dotyczy organizacji pracy w roku szkolnym 2017/2018:

  Decyzją organu prowadzącego od dnia 1 września 2017 r. sześcioletnia szkoła podstawowa w Błędowie zostanie przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi.

  Klasy I – III i oddział przedszkolny będą się uczyć w budynku szkoły podstawowej.
  Klasy IV – VII i oddziały gimnazjalne będą się uczyć w budynku gimnazjum.
  DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

  OPŁATY za OBIADY


  Od lutego 2016r. rodzice/prawni opiekunowie uczniów osobiście w banku lub przez Internet opłacają obiady.
  Bank Spółdzielczy w Grójcu, oddział w Błędowie, ul. Nowy Rynek 18, 05 – 620 Błędów

  nr konta: 67 9128 0002 2004 4000 3894 0001

  W tytule wpłaty prosimy podać - imię i nazwisko ucznia, nazwę klasy, do której uczęszcza i miesiąc, za który płacimy.
  Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w celu potwierdzenia płatności. Ostateczny termin dostarczenia pokwitowania upływa 8 dnia każdego miesiąca.
  Uwaga!
  Rodzice/prawni opiekunowie uczniów korzystających z obiadów szkolnych:
  Nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu należy zgłosić w seretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie do godziny 8.00 (nr tel. 48 6680122) • W bibliotece szkolnej znajdują się - do wglądu rodziców/prawnych opiekunów uczniów - dokumenty:
  - statut szkoły,
  - program wychowawczo - profilaktyczny.
  powrót na górę strony

  powrót