OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców„Ja w internecie” – szkolenia dla mieszkańców
Urząd Gminy Błędów oraz Fundacja Legalna Kultura zapraszają wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 25 rok życia, do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach „Ja w internecie”.
„Ja w internecie” to cykl bezpłatnych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych u osób dorosłych. Uczestnicy warsztatów uczą się, jak wykorzystywać internet zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W ramach projektu zaplanowano dwunastogodzinne szkolenia podzielone na 2 bloki po 6 godzin lub 3 bloki po 4 godziny. Będą one dotyczyć następujących tematów:

 • Rodzic w internecie – dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu.
 • Mój biznes w sieci – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.
 • Moje finanse i transakcje w sieci – dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu.
 • Działam w sieciach społecznościowych – dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i inne) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.
 • Tworzę własną stronę internetową – dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga.
 • Rolnik w sieci – dla rolników chcących nauczyć się m.in. wypełniać przez internet wnioski o dotacje na swoją działalność lub składać deklaracje podatkowe.
 • Kultura w sieci – dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem.

  Program przeznaczony jest dla każdego mieszkańca gminy Błędów powyżej 25 roku życia. Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

  Zapisy uczestników przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Błędów (Błędów, ul. Sadurkowska 13, tel. 48 6680010) oraz sekretariaty: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fiedorowicza w Lipiu (Lipie 32, tel. 48 6681059) i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie ( tel. 48 6680356 i 48 6680122).

  Zajęcia będą się odbywać w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Mariana Panka w Wilkowie. Na realizację projektu „Ja w sieci” gmina Błędów uzyskała grant w kwocie 150 tys. zł (100% kosztów zadania). Dzięki tym środkom samorząd zakupi 26 nowoczesnych komputerów przenośnych, które najpierw będą służyć uczestnikom szkolenia, a potem zostaną przekazane szkołom z terenu gminy.
  Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

  W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, zaprasza na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do ww. szkół na rok 2019/2020. Spotkanie odbędzie się dn 05.12 2018r. o godzinie 16.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" w Grójcu ul. Piotra Skargi 12.
 • Wykaz podręczników w roku szk.2018/2019

 • Wyprawka do Oddziału Przedszkolnego
  Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2018/2019:
  - 02. 11. 2018r.
  - 10. 04. 2019r. - egzamin gimnazjalny - część humanistyczna
  - 11. 04. 2019r. - egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza
  - 12. 04. 2019r. - egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny
  - 15. 04. 2019r. - egzamin ósmoklasisty - język polski
  - 16. 04. 2019r. - egzamin ósmoklasisty - matematyka
  - 17. 04. 2019r. - egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
  - 02. 05. 2019r.
  Terminy spotkań z rodzicami:

 • WYWIADÓWKI: godz.16.00
  - 14. 11. 2018r.
  - 15. 01. 2019r.
  - 07. 05. 2019r.

 • DNI OTWARTE: godz.16.00 - 17.00
  - 02. 10. 2018r.
  - 12. 12. 2018r.
  - 07. 03. 2019r.
  - 01. 04. 2019r.
  - 03. 06. 2019r.

 • Harmonogram dzwonków - rok szkolny 2018/2019 - znajduje się tutaj.
 • Harmonogram konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów - rok szkolny 2018/2019 - znajduje się tutaj.
  DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

  OPŁATY za OBIADY


  Od lutego 2016r. rodzice/prawni opiekunowie uczniów osobiście w banku lub przez Internet opłacają obiady.
  Bank Spółdzielczy w Grójcu, oddział w Błędowie, ul. Nowy Rynek 18, 05 – 620 Błędów

  nr konta: 67 9128 0002 2004 4000 3894 0001

  W tytule wpłaty prosimy podać - imię i nazwisko ucznia, nazwę klasy, do której uczęszcza i miesiąc, za który płacimy.
  Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w celu potwierdzenia płatności. Ostateczny termin dostarczenia pokwitowania upływa 8 dnia każdego miesiąca.
  Uwaga!
  Rodzice/prawni opiekunowie uczniów korzystających z obiadów szkolnych:
  Nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu należy zgłosić w seretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie do godziny 8.00 (nr tel. 48 6680122) • W bibliotece szkolnej znajdują się - do wglądu rodziców/prawnych opiekunów uczniów - dokumenty:
  - statut szkoły,
  - program wychowawczo - profilaktyczny.
  powrót na górę strony

  powrót