OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

 • Wykaz podręczników w roku szk.2019/2020

  Wyprawka do Oddziału Przedszkolnego


 • Harmonogram dzwonków - rok szkolny 2019/2020 - znajduje się tutaj.
 • Harmonogram konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów - rok szkolny 2018/2019 - znajduje się tutaj.
  DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

  OPŁATY za OBIADY


  Od lutego 2016r. rodzice/prawni opiekunowie uczniów osobiście w banku lub przez Internet opłacają obiady.
  Bank Spółdzielczy w Grójcu, oddział w Błędowie, ul. Nowy Rynek 18, 05 – 620 Błędów

  nr konta: 67 9128 0002 2004 4000 3894 0001

  W tytule wpłaty prosimy podać - imię i nazwisko ucznia, nazwę klasy, do której uczęszcza i miesiąc, za który płacimy.
  Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w celu potwierdzenia płatności. Ostateczny termin dostarczenia pokwitowania upływa 8 dnia każdego miesiąca.
  Uwaga!
  Rodzice/prawni opiekunowie uczniów korzystających z obiadów szkolnych:
  Nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu należy zgłosić w seretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie do godziny 8.00 (nr tel. 48 6680122) • W bibliotece szkolnej znajdują się - do wglądu rodziców/prawnych opiekunów uczniów - dokumenty:
  - statut szkoły,
  - program wychowawczo - profilaktyczny.
  powrót na górę strony

  powrót