OGŁOSZENIA BIEŻĄCE


 • Regulamin kształcenia na odległość


 • Procedury bezpieczeństwa


 • Szkolny zestaw programów nauczania

 • Wykaz podręczników w roku szk.2020/2021

  Wyprawka do Oddziału Przedszkolnego

  Nowy harmonorgram konsultacji nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie obowiązujący od 25.05.2020r. • ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021


  Witam
  Ponieważ komisja rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski rodziców i opublikowała listę kandydatów zakwalifikowanych przed zmianą terminów przez wójta wydaje mi się, że rodzice już mogą składać potwierdzenie pisemne woli przyjęcia do szkoły.
  Według zarządzenia wójta z dn. 24 marca 2020 r. potwierdzenie woli powinno być złożone w dniach 20-23 kwietnia do godz. 15.00.
  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych-24.04.2020r. do godz. 9.00.
  Wg MEN rodzice mogą składać dokumenty zdalnie lub osobiście w wersji papierowej. Wzory dokumentów do pobrania ze strony www szkoły, facebooka szkoły lub osobiście w szkole.
  Pozdrawiam
  Anna Pełka


  Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych w roku szkolnym 2019/2020

 • 10 września 2019r. godz. 16:00 - zebranie z rodzicami
 • 3 października 2019r. godz. 16:00-17:00 - dzień otwarty
 • 14 listopada 2019r. godz. 16:00 - zebranie z rodzicami
 • 9 grudnia 2019r. godz. 16:00-17:00 - dzień otwarty
 • 8 stycznia 2020r. godz. 16:00 - zebranie z rodzicami
 • 2 marca 2020r. godz. 16:00-17:00 - dzień otwarty
 • 1 kwietnia 2020r. godz. 16:00-17:00 - dzień otwarty
 • 5 maja 2020r. godz. 16:00 - zebranie z rodzicami
 • 3 czerwca 2020r. godz. 16:00-17:00 - dzień otwarty • Harmonogram konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów - rok szkolny 2019/2020

  Konsultacje
  Konsultacje - rok szkolny 2019/2020

  NAUCZYCIEL, wychowawstwoDZIEŃ TYGODNIAGODZINAmiejsce konsultacji*
  Pełka Anna - dyrektor szkołyponiedziałek9.00 - 9.30gabinet II
  Wróblewska Janina - z-ca dyrektoraśroda9.30 - 10.00gabinet II
  Bilski Stanisław, VI b poniedziałek10.00 - 10.30hala
  Biniszewska Ewa, III bponiedziałek12.00 -12.30sala 9 I
  Brzeziński Adam wtorek9.00 - 9.30sala 15 II
  Dobrosz Jadwiga, V b poniedziałek11.00 - 11.30sala 5 II
  Dudek Joanna środa8.25 - 8.55świetlica II
  Karpińska Iwona poniedziałek14.35 - 15.20sala 6 II
  Kaźmierczak Krystyna, IVponiedziałek11.00 - 11.30sala 11 II
  Kaźmierczak Krzysztofwtorek9.55 - 10.25sala 11 II
  Kołacz Bożenawtorek12.00 - 12.30sala 13 I
  Lange Piotr, V a poniedziałek10.00 - 10.30hala
  Madej Małgorzata poniedziałek13.35 - 14.05biblioteka
  Matracka Anna czwartek7.45 - 8.15sala 15 I
  Matysiak Emilponiedziałek15.20 - 15.50sala 8 II
  Mydłowska Halina, IIponiedziałek10.50 - 11.20sala 9 I
  Nowak Mariusz wtorek12.00 - 12.30hala
  Olszewska Monikaczwartek13.15 - 13.45sala 17 I
  Osińska Marta poniedziałek14.00 - 14.30sala 13 II
  Pażdziur Katarzyna, psychologczwartek12.50 - 13.20gab.psych.
  Płatos Marta środa12.20 - 12.50sala 6 I
  Ponceleusz-Procek Grażyna,VII a piątek10.50 - 11.20sala 16 II
  Sikorska Agnieszka środa9.45 - 10.15gab. log. I
  Stankiewicz Małgorzata,
  Oddział Przedszkolny
  czwartek13.30 - 14.00sala 9 I
  Strzelecka Magdalena, pedagog poniedziałek12.30 - 13.00gab. psych.
  Sułowska Urszula piątek9.00 - 9.30sala 4 II
  Szewczyk Maria, VII b wtorek8.25 - 8.55sala 13 II
  ks. Szymborski Paweł wtorek10.00 - 10.30sala 3 II
  Telbuch Justyna, II aśroda11.00 - 11.30sala 9 I
  Wasilewska Marzanna, Iwtorek10.00 - 10.30sala 9 I
  Wencel Iwona piątek9.55 - 10.25świetlica I
  Wierzbicka Krystyna piątek12.00 - 12.30sala 14 II
  Woszczyk Sylwia, VI a środa11.00 - 11.30sala 17 II
  Woźniak Bogusława, pedagog piątek9.00 - 9.30gab. pedag. I
  Zaradkiewicz Piotr czwartek10.00 - 10.30sala 8 II
  Ziemba Jolantapiątek10.00 - 10.30sala 6 I
  * - I - budynek szkoły podstawowej, II - budynek po gimnazjum,
  powrót
 • Wykaz podręczników w roku szk.2019/2020

  Wyprawka do Oddziału Przedszkolnego


 • Harmonogram dzwonków - rok szkolny 2019/2020 - znajduje się tutaj.
 • Harmonogram konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów - rok szkolny 2018/2019 - znajduje się tutaj.
  DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

  OPŁATY za OBIADY


  Od lutego 2016r. rodzice/prawni opiekunowie uczniów osobiście w banku lub przez Internet opłacają obiady.
  Bank Spółdzielczy w Grójcu, oddział w Błędowie, ul. Nowy Rynek 18, 05 – 620 Błędów

  nr konta: 67 9128 0002 2004 4000 3894 0001

  W tytule wpłaty prosimy podać - imię i nazwisko ucznia, nazwę klasy, do której uczęszcza i miesiąc, za który płacimy.
  Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w celu potwierdzenia płatności. Ostateczny termin dostarczenia pokwitowania upływa 8 dnia każdego miesiąca.
  Uwaga!
  Rodzice/prawni opiekunowie uczniów korzystających z obiadów szkolnych:
  Nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu należy zgłosić w seretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie do godziny 8.00 (nr tel. 48 6680122) • W bibliotece szkolnej znajdują się - do wglądu rodziców/prawnych opiekunów uczniów - dokumenty:
  - statut szkoły,
  - program wychowawczo - profilaktyczny.
  powrót na górę strony

  powrót