Bajkowa parada czyli kolorowy korowód, œpiew, konkursy i wesoła zabawapowrót