..................


list Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
ul. Stary Rynek 9
05 - 620 BŁĘDÓW
tel./fax: 48 6680356 - dyrektor/sekretariat,
48 6680121 - z-ca dyrektora,
tel./fax: 48 6680122 - sekretariat,
e-mail: sekretariat@bledow.edu.pl
"Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest
Pan Adam Korzuch, mail:korzuch@infoic.pl"