..................


list Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
ul. Stary Rynek 9
05 - 620 BŁĘDÓW
tel.: 48 6680121 - dyrektor, tel./fax: 48 6680122 - sekretariat, tel./fax: 48 6680356 - sekretariat
e-mail: psp-bledow@oswiata.org.pl
"Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest
Pan Adam Korzuch, mail:korzuch@infoic.pl"