<html> <head> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> <title>strona gBwna</title> </head> <BODY background=lila.gif> <HR WIDTH=70% ALIGN=center SIZE=6><br> <center><img src="obejscie4.jpg" border=1 width=300><font color=white>..................</font><img src="obejscie9.jpg" border=1 width=300></center> <BR><BR> <center> <IMG SRC="list.gif" ALT="list"> <B><FONT SIZE=3 color=green><EM><B>Publiczna SzkoBa Podstawowa im. Tadeusza Ko[ciuszki<BR> ul. Stary Rynek 9<BR><U>05 - 620 BADW</U><BR>tel.: 48 6680121 - dyrektor, tel./fax: 48 6680122 - sekretariat, tel./fax: 48 6680356 - sekretariat<BR>e-mail: psp-bledow@oswiata.org.pl</font color><br><BR><br><BR></em> "Na podstawie art. 37.7 RODO informuj, |e Inspektorem ochrony danych (IOD) jest<br> Pan Adam Korzuch, mail:korzuch@infoic.pl"<BR> </CENTER> </body> </html>