Z historii Błędowa


Błędów leży na południowy zachód od Grójca. Datuje swoje początki od XIV wieku. Jak podają kroniki, przed wiekami podróżował tędy ze swym orszakiem król Kazimierz Wielki w drodze do Krakowa. Orszak królewski nie mógł odnaleźć właściwej drogi, błądził długo po okolicznych borach. Zmęczony poszukiwaniem drogi, król zatrzymał się na kilka dni w lesie nad jeziorem. W miejscu biwaku postawiono kapliczkę.
kapliczka
Miejsce to Kazimierz Wielki nazwał Błędowem - stąd więc pochodzić ma nazwa dzisiejszej miejscowości.
Po kilku dniach pochód królewski ruszył dalej. Święty Prokop, który wędrował wraz z królem, pozostał wraz z garstką ludzi. Zaczęto karczować drzewa, stawiać domy mieszkalne i organizować gospodarstwa rolne. Zamiast małej kapliczki postawiono kościół pod wezwaniem Św. Prokopa.
Powstała wioska o nazwie Błędów należała do grodu Grójec, który nosił w tym czasie nazwę Grodziec. Błędów był wioską pańszczyźnianą do roku 1864, tj. do chwili uwłaszczenia chłopów.
W okresie Księstwa Warszawskiego w roku 1809 przechodziły przez Błędów oddziały wojsk austriackich, które następnie stoczyły bitwę pod Raszynem.
Okoliczny park ze szczątkami zabytkowego kiedyś pałacu, kryje w sobie wiele wspomnień naszej historii. Jak podają mieszkańcy Błędowa, park przypałacowy był świadkiem terroru wojsk carskich w stosunku do powstańców polskich z roku 1863.
Przełom XIX i XX wieku był kresem żywego rozwoju małej początkowo wioski. Przemysłowcy Żyrardowa zakładali tutaj szereg swych warsztatów - Błędów był świadkiem dużego napływu kolonistów niemieckich oraz ludności żydowskiej. W ten sposób zmienił się szybko charakter Błędowa, który z wioski rolniczej stał się osadą, skupiskiem rzemiosła i handlu. Egoistyczna polityka obszarników nie dopuściła jednak do rozwoju Błędowa. W obawie o swoje własne interesy osobiste panowie zarządzający majątkiem nie dopuścili do rozwoju warsztatów rzemieślniczych i zakładów przemysłowych oraz sprzeciwili się budowie linii kolejowej. Obawiali się bowiem odpływu rąk roboczych potrzebnych do pracy w majątku. W ten sposób osada Błędów nie doczekała się większego rozwoju i nie dane jej było stać się miastem.
W okresie I wojny światowej wybudowano linię kolejki wąskotorowej Warszawa - Nowe Miasto. Błędów korzystał z niej poprzez stację Goliany odległą o 5 km. Po I wojnie światowej wielu kolonistów niemieckich - ówczesnych mieszkańców osady - nie widząc perspektyw rozwojowych opuściło Błędów, osiedlając się w innych miastach, przeważnie w Łodzi.

Zabytki i miejsca pamięci

Kościół św. Prokopa

Kościół Św. Prokopa powstał prawdopodobnie w XV wieku. Pierwsze zapiski o jego istnieniu datuje się na 1510 rok. Wiele razy był niszczony i odbudowywany. W 1817 r. spłonął, a w 1822 r. został odrestaurowany. Pod koniec XIX wieku był w bardzo złym stanie. Po kolejnym remoncie zamieniono go w kaplicę pogrzebową, wokół której był cmentarz. W roku 1926 zabezpieczono kaplicę, gdyż groziło jej zawalenie, a w latach 1934-36 rozebrano ją i przystąpiono do budowy murowanego, obecnie stojącego małego kościoła w pięknym stylu zakopiańskim.Kościół pod wezwaniem św. Józefa Robotnika Kociół pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Błędowie - wzniesiony przy Nowym Rynku w latach 1882-84 w stylu neobarokowym. Trójnawowa budowla z wieżą posiada fronton ozdobiony rzeźbami ewangelistów i św. biskupów Wojciecha i Stanisława. Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Hieronimem i św. Magdaleną oraz aniołami znajdujący się we wnętrzu pochodzi z XIX wieku i jest kopią obrazu Madonny del Girolano z Parmy.

Pomnik Pamięci Narodowej W okresie II wojny światowej, w Błędowie, tak jak i w całej Polsce, ginęli ludzie. Niemcy wywozili do Getta Żydów, zabijali tych, którzy zajmowali się kolportażem gazetek patriotycznych. W czasie walk poległo też wielu żołnierzy. Ich groby znajdują się na cmentarzu parafialnym. Wielu zaginęło bez wieści. Na ich cześć postawiono w centrum Błędowa Pomnik Pamięci Narodowej.
Najstarszy dom w Błędowie Mieszkańcy Błędowa twierdzą, że najstarszym domem w ich miejscowości jest budynek pana Muranowicza na Starym Rynku. Dom ma najprawdopodobniej ponad 200 lat.

powrót na górę strony

 powrót