tablica


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

3

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r. (woj. mazowieckie)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

5

Egzamin gimnazjalny

18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

6

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
(zajęcia wychowawczo - opiekuńcze)

2, 3 XI 2017 r.
18, 19, 20 IV 2018 r. - dla kl. I - VII szkoły podstawowej i II gimnazjum
30 IV 2018 r.
2, 4 V 2018 r.

7

Koniec roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.powrót