tablica


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

3

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2019 r. (woj. mazowieckie)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

5

Egzamin ósmoklasisty

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - termin główny

5

Egzamin gimnazjalny

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. - termin główny

6

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
(zajęcia wychowawczo - opiekuńcze)

2 XI 2018 r.
10, 11, 12 IV 2019 r. - dla kl. I - VIII szkoły podstawowej
15, 16, 17 IV 2019 r. - dla kl. I - VII szkoły podstawowej i III gimnazjum
2 V 2019 r.

7

Zakończenie zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.powrót