KLASA NA MEDAL


REGULAMIN KONKURSU „KLASA NA MEDAL”

 • Każda klasa raz w tygodniu dostaje kartkę z napisem KLASA NA MEDAL.
  Kartka ta znajduje się w Dzienniku Lekcyjnym.

 • Gdy klasa lub co najmniej 2-3 osoby z tej klasy nieodpowiednio się zachowują na lekcji, nauczyciel prowadzący tę lekcję skreśla jedną z liter, podpisuje się oraz pisze datę.
  Natomiast jeśli nieodpowiednie zachowanie będzie miało miejsce na przerwie – literkę skreśla nauczyciel pełniący dyżur.

 • W każdy poniedziałek przewodniczący klas będą oddawać w/w kartkę do p. M. Strzeleckiej, p. M. Pełka.

 • Na początku każdego miesiąca będą ogłoszone wyniki, jakie poszczególne klasy uzyskały w konkursie w miesiącu poprzednim.
  Wyniki te będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

 • W czerwcu zostaną wyłonione zwycięskie klasy na podstawie wyników uzyskanych w ciągu trwania I etapu konkursu (I etap konkursu – II półrocze).
  Klasy, które zwyciężyły zostaną nagrodzone („nagroda niespodzianka”).

 • Powodzenia!!!

  WYNIKI - rok szkolny 2016/2017

  WYNIKI - rok szkolny 2015/2016

  WYNIKI - rok szkolny 2014/2015

  WYNIKI - rok szkolny 2013/2014

  WYNIKI - rok szkolny 2012/2013

  WYNIKI - rok szkolny 2011/2012

  WYNIKI - rok szkolny 2010/2011

  powrót na górę strony

  powrót