Konspekt lekcji dla klasy II szkoły podstawowej

Edukacja polonistyczno - społeczna w nauczaniu zintegrowanym.

Krąg tematyczny: Moja miejscowość.

Temat dnia: Zwiedzamy swoją miejscowość.


CELE LEKCJI:

Uczeń:
 • poznaje legendę o powstaniu swojej miejscowości,
 • zna charakterystyczne cechy swojej miejscowości,
 • zna pojęcie planu, potrafi się nim posługiwać,
 • potrafi zaplanować wycieczkę po swojej miejscowości,
 • umie szukać informacji w materiałach źródłowych,
 • docenia swoją miejscowość,
 • zna miejsca zabytkowe w swojej miejscowości,
 • pracuje z komputerem - pod kierunkiem nauczyciela.

 • POSTAWY:
 • budzenie uczuć patriotyzmu lokalnego,
 • mobilizacja do zdobywania wiadomości o swoim regionie,
 • aktywna twórczość podczas pracy w grupie,
 • odpowiedzialność za wykonanie zadań.
 • METODY: podająco - eksponująca, pogadanka, stymulowania aktywności twórczej, praktycznego działania.

  FORMY: praca grupowa, praca zbiorowa jednolita z całą klasą.

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE: "50 lat w służbie dla społeczeństwa" - wyd. z 1961 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Błędowie, Gazeta Wyborcza - Przewodnik Gminny marzec 1997 r., "Powiat grójecki" - przewodnik, zdjęcia, prace plastyczne dzieci, karty pracy z planem Błędowa (zał. nr 1), karty z legendą o powstaniu Błędowa (wydrukowane ze strony www), komputery, strony www o Błędowie.

  UWAGA: Zajęcia poprzedzone spacerem po Błędowie. W czasie wycieczki uczniowie mieli zwrócić uwagę na różne obiekty, w tym zabytkowe, znajdujące się w ich miejscowości. Mieli jak najwięcej zapamiętać z trasy wycieczki. Szczególną uwagę zwrócili na zachowanie bezpieczeństwa podczas spaceru.

  PRZEBIEG LEKCJI:
  I część

  Czynności nauczyciela

  Czynności ucznia

  Uwagi

  Nauczyciel nawiązuje do wycieczki
 • Gdzie byliśmy na wycieczce?

 • W jakim celu tam poszliśmy?

 • Co zobaczyliśmy?


  Omówienie pracy domowej - plastycznych prac dzieci, przedstawiających spacer po ich miejscowości.

 • Uczniowie wypowiadają się w dłuższej formie, odpowiadając na pytania nauczyciela.


  Uczniowie dokonują samooceny i oceny prac koleżanek i kolegów, opowiadają o swoich pracach, dostrzegają uroki swojej miejscowości.


  Praca domowa zadana po spacerze poprzedzającym lekcję.  II część

  Zapowiedź tematu zajęć: "Będziemy zwiedzać Błędów, ale trochę inaczej, niż podczas wycieczki.
  Zanim jednak to zrobimy proponuję zabawę w przewodnika."

  Nauczyciel dzieli klasę na grupy, rozdaje grupom karty pracy, poleca opracowanie i narysowanie flamastrem na kartach pracy planu - trasy wycieczki po własnej miejscowości z uwzględnieniem obiektów zabytkowych.

  Nauczyciel zapowiada przejście do pracowni internetowej znajdującej się w szkole.

  Nauczyciel zapowiada "zwiedzanie" Błędowa za pośrednictwem internetu. Przedstawia uczniom strony internetowe o ich miejscowości.
  Uczniowie wykonują plany wycieczek po swojej miejscowości, po wykonaniu prezentują innym grupom, odczytują plany innych grup.  Uczniowie przechodzą do pracowni internetowej.


  Uczniowie "zwiedzają" Błędów poprzez strony internetowe. Zapoznają się z legendą o powstaniu Błędowa.  Zał. nr 1  www.bledow.pl

  www.bledow.edu.pl

  www.psp-bledow.oswiata.org.pl


  III część

  Nauczyciel prezentuje uczniom różne materiały o Błędowie.
  Nauczyciel zadaje pracę domową:
  Naucz się opowiadać legendę o powstaniu Błędowa, (rozdaje uczniom karty z wydrukowaną legendą).
  Nauczyciel dziękuje uczniom, dokonuje oceny pracy uczniów na lekcji.
  Uczniowie zapoznają się materiałami.

  "50 lat w służbie dla społeczeństwa" - wyd. z 1961 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Błędowie, Gazeta Wyborcza - Przewodnik Gminny marzec 1997 r., "Powiat grójecki" - przewodnik, zdjęcia.
  Załącznik nr 1:  UWAGA: Proponowany temat następnych zajęć - Historia mojej miejscowości.
  Opracowała:
  Ewa Balińska - nauczycielka nauczania początkowego i informatyki


  powrót na górę strony

  powrót