Scenariusz lekcji z języka polskiego dla kl. VI

Temat: Jeśli chcesz wiedzieć jak pracuje wyobraźnia...


Opracowała mgr Aneta RakCele:
uczeń powinien wiedzieć i umieć:
 • jaką rolę odgrywa wyobraźnia w zabawach,
 • jaką rolę odgrywa wyobraźnia w twórczości poety,
 • nazwać środki poetyckie występujące w wierszu,
 • znaleźć zwroty podmiotu lirycznego do adresata,
 • dokonać przekładu intersemiotycznego.

  Metody:
 • dyskusja,
 • praca z tekstem,
 • praca indywidualna,
 • praca w grupach.

  Środki dydaktyczne:
 • wiersz Z. Herberta "Pudełko zwane wyobraźnią"
 • flamastry, kredki, brystol.  Przebieg lekcji:
  1. Uczniowie zamykają oczy i „powracają” do lat dziecinnych. Przypominają sobie w co się bawili używając wyobraźni. Po chwili otwierają oczy, chętni uczniowie dzielą się swoimi wspomnieniami. Dzieci zastanawiają się i wspólnie dyskutują nad rolą wyobraźni w ich zabawach.

  2. Następnie zastanawiają się jak poeci wykorzystują wyobraźnię w swej twórczości. Wnioski zapisują na tablicy.

  3. Nauczyciel czyta wiersz Z. Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią.”

  4. Dzieci nazywają znane im środki poetyckie występujące w wierszu.

  5. Zadaniem dzieci jest odnalezienie zwrotów podmiotu lirycznego do adresata - „ty” lirycznego. Jeden z uczniów zapisuje wszystkie zwroty na tablicy. Uczniowie zastanawiają się co radzi „ja” liryczne czytelnikowi i czy te rady są dobre.

  6. Następuje podział klasy na sześć grup. Zadaniem każdej grupy jest narysowanie jednego obrazu wyobraźni (rady) zaproponowanego przez podmiot liryczny.

  7. Po wykonaniu prac poszczególne grupy prezentują, omawiają i uzasadniają wybór danego „obrazu”.

  Praca domowa:
  "Wyobraźnia upiększa... uskrzydla... przekształca..." Czy według ciebie to trafne spostrzeżenie? Odpowiedź uzasadnij.  powrót na górę strony

  powrót