3. 05. 2014r. - UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE SZTANDARU

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomości.
Takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, Rodziców, Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników była uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru naszej szkole.Dzień ten wymagał szczególnej i wyjątkowej oprawy. Podniosłej atmosfery nie zakłócił nawet padający deszcz.
O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Proboszcz naszej parafii - ks. Leszek Bruliński. Dokonał on poświęcenia sztandaru.

..............
..............
..............
..............
..............

Najbardziej podniosłym momentem było złożenie sztandaru przez chrzestnych - Państwa Mirosławę i Marka Mikołajewskich, Anetę i Bronisława Wróblewskich, Monikę i Andrzeja Kazimierczaków na ręce pani dyrektor Anny Pełki, która z kolei przekazała go pocztowi sztandarowemu szkoły...............
..............
..............
..............
..............

Przedstawiciele klas w imieniu wszystkich uczniów złożyli uroczyste ślubowanie:

My uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie uroczyście ślubujemy:
- naszą postawą godnie reprezentować naszą szkołę
Ślubujemy!
- dołożyć wszelkich starań by nigdy nie przynieść ujmy dobremu imieniu szkoły
Ślubujemy!
- przyrzekamy okazywać należyty szacunek rodzicom, wychowawcom, kolegom
Ślubujemy!
- zawsze postępować zgodnie z zasadami humanizmu i sprawiedliwości społecznej, w duchu tolerancji i miłości
Ślubujemy!
- ślubujemy sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki i zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy, dla dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej

..............
..............

Po Mszy Świętej pani dyrektor Anna Pełka zaprosiła wszystkich do wysłuchania montażu słowno-muzycznego pt. „Jego imię Polska – Tadeusz Kościuszko”.
Część artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele szkoły: pani Beata Woźniak, Krystyna Kaźmierczak, Agnieszka Śmiałkowska, Małgorzata Madej i pan Piotr Zaradkiewicz.
Inscenizacja w całości poświęcona została Patronowi Szkoły – Tadeuszowi Kościuszce. Uczniowie za pomocą gestu, słowa i tańca przedstawili najważniejsze momenty z życia bohatera narodowego oraz historię Jego wielkiej i niespełnionej miłości do Ludwiki Sosnowskiej. Słowo mówione przeplatane było wzruszającymi piosenkami wykonywanymi przez solistów i chór szkolny.
Postacie w historycznych strojach z epoki przeniosły nas w ówczesne czasy i pozwoliły znaleźć się w podniosłej i niecodziennej atmosferze.

..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............Po zakończeniu przedstawienia wszyscy przeszli do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Dyrektor szkoły – pani mgr inż. Anna Pełka przywitała uczestników uroczystości:

 • Stanisława Karczewskiego – wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Mirosława Maliszewskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Marka Suskiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

 • przedstawicieli biur poselskich:
  - Małgorzaty Gosiewskiej - Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  - Zbigniewa Kuźmiuka - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  - Dariusza Bąka - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Stanisława Sitarka – Radnego Powiatu Grójeckiego,
 • Ksiądza Leszka Brulińskiego – Proboszcza naszej parafii,
 • Marka Mikołajewskiego – Wójta Gminy Błędów,
 • Mirosława Jakubczaka – przewodniczącego Rady Gminy Błędów,
 • Radnych Gminy Błędów,
 • Jacka Adamskiego – sekretarza Urzędu Gminy w Błędowie,
 • Marię Pietrzak – kierownika Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie,
 • dyrektorów szkół i przedszkola Gminy Błędów,
 • Joannę Wojcieszczyk – kierownika Ośrodka Zdrowia w Błędowie,
 • Mirosława Krajewskiego – prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie,
 • Jacka Tołczyka – naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie,
 • Karola Majewskiego – dyrektora Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej o/Błędów,
  fundatorów sztandaru, Grono Pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych, emerytowanych pracowników szkoły, Rodziców, uczniów oraz wszystkich uczestniczących w uroczystości.
  W swoim przemówieniu przedstawiła krótko historię szkoły oraz podkreśliła wagę otrzymania sztandaru.

  ..............
  ..............


  Fundatorzy sztandaru na pamiątkę wydarzenia wbili symboliczne gwoździe.
  Zostali również uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i dyplomami.

  Fundatorzy sztandaru:
 • Państwo Mirosława i Marek Mikołajewscy – chrzestni sztandaru,
 • Państwo Monika i Andrzej Kazimierczak - chrzestni sztandaru,
 • Państwo Aneta i Bronisław Wróblewscy – chrzestni sztandaru,
 • Ksiądz Leszek Bruliński – proboszcz Parafii Błędów,
 • Państwo Anna i Paweł Marcińscy,
 • Państwo Anna i Jerzy Pełka,
 • Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Państwo Michalina i Paweł Raczyńscy,
 • Państwo Sylwia i Rafał Wiśnik,
 • Państwo Anna i Tomasz Gniadzik,
 • Państwo Anna i Robert Fatkowscy,
 • Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu,
 • Przedsiębiorstwo Handlowe „ELFRUIT”,
 • Państwo Grażyna i Mirosław Kopeć,
 • Pan Mirosław Krajewski,
 • Państwo Ewa i Tadeusz Balińscy,
 • Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie,
 • Państwo Janina i Arkadiusz Wróblewscy,
 • Pracownicy Administracji i Obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie,
 • Wspólnota Gruntowa wsi Błędów,
 • Grupa Producentów Owoców i warzyw Eurosad Sp.zo.o.,
 • Grupa Producentów Owoców „LaSad”,
 • Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie,
 • Państwo Agnieszka i Rafał Leguccy,
 • Państwo Danuta i Piotr Szybińscy,
 • Państwo Sylwia i Paweł Szatan,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie.

  ..............

  ..............
  ..............
  ..............
  ..............
  ..............
  ..............
  ..............
  ..............
  ..............
  ..............
  ..............

  Następnie głos zabrali:
  wójt Gminy Błędów Pan Marek Mikołajewski,
  Stanisław Karczewski – wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który na ręce Pani Dyrektor przekazał faksymile oryginału Konstytucji 3 Maja 1791r.,
  Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,
  Marek Suski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  oraz przedstawiciele biur poselskich, którzy odczytali listy od parlamentarzystów.
  Prowadząca uroczystość - pani Agnieszka Śmiałkowska odczytała listy od Czesława Czechyry - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Mariana Górskiego – Starosty Powiatu Grójeckiego.
  Wszyscy życzyli całej społeczności szkolnej, aby otrzymany sztandar stał się rzeczywistym symbolem wartości z nim związanych.  ..............
  ..............
  ..............
  ..............


  ..............

  Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje, fundatorom sztandaru za obecność i uświetnienie uroczystości, zachęciła gości do zwiedzania szkoły i wpisów w Kronice Szkoły.
  Ostatnią częścią uroczystości było wspólne spotkanie zaproszonych, sponsorów sztandaru z nauczycielami i pracownikami szkoły.
  Uroczystość nadania sztandaru była dla całej społeczności szkolnej niezwykłą chwilą, która na stałe zapadnie wszystkim w pamięci.
  Od tej pory poczet sztandarowy godnie i z dumą będzie reprezentował szkołę w czasie uroczystości szkolnych i lokalnych.

  ..............

  powrót na górę strony

  powrót