Sprawdzian półroczny

"Zimowy sprawdzian"


Proponowany sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Zawiera zagadnienia programowe nauczania zintegrowanego. Może być zastosowany jako sprawdzian półroczny.
Karta spostrzeżeń przeznaczona jest dla każdego ucznia. Stanowi formę oceny opisowej.

Opracowała mgr Jolanta Ziemba

Imię i nazwisko ucznia .....................................................

klasa .....................


1. Posłuchaj uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela.

2. Przeczytaj uważnie tekst.

Była mroźna zima. Padał śnieg. Tomek i Robert ulepili bałwana. Basia i Zosia jeździły na łyżwach. Bartek i Jacek urządzili turniej rzutów śnieżkami do celu. Małgosia i Maciek zjeżdżali z górki na sankach. Wszystkie dzieci bawiły się wesoło, pamiętając o zasadach bezpiecznej zabawy na śniegu.

3. Podkreśl w tekście czasowniki.

4. Ułóż zdanie rozkazujące dotyczące bezpieczeństwa zabaw na śniegu.

...........................................................................................................

5. Do podanych przymiotników dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym.
zimny
...............................
duży
...............................
suchy
...............................

6. Do podanych rzeczowników w liczbie pojedynczej dopisz rzeczowniki w liczbie mnogiej:
dziecko
...............................
śnieżka
...............................
bałwan
...............................

7. Wśród podanych wyrazów podkreśl nazwy rzeczy potrzebnych do ubrania się zimą:

czapka, okulary przeciwsłoneczne, rękawiczki, kozaki, kurtka, szalik, krótkie, spodenki, ocieplane spodnie, sandały

8. Nazwy miesięcy połącz z odpowiadającymi im cyframi rzymskimi.

luty
IV
sierpień
I
kwiecień
XII
styczeń
II
październik
VIII
grudzień
X

9. Podkreśl nazwy miesięcy zimowych.

10. Na podstawie przeczytanego tekstu (z polecenia 2) rozwiąż zadanie.

Dzieci urządziły zawody rzucania śnieżkami do celu. Wszyscy ulepili po 12 śnieżek.
Ile śnieżek ulepiły dzieci razem?
11. Oblicz sposobem pisemnym:

1342 + 2437 =
4530 + 1295 =
3452 + 4879 =
7653 - 1342 =
8403 - 2601 =
5328 - 4679 =12. Obok podanych liczb napisz liczbę 6 razy większą od podanej:

9
...............................
5
...............................
11
...............................


Karta spostrzeżeń. (właściwe podkreślić)
 • Uczeń czyta tekst ze zrozumieniem.
 • Słucha uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela.
 • Dostrzega związki pomiędzy elementami tekstu.
 • Wyróżnia w tekście czasowniki.
 • Potrafi ułożyć zdanie rozkazujące.
 • Zna zasady bezpiecznych zabaw zimowych.
 • Stosuje zasady ortografii.
 • Tworzy liczbę mnogą rzeczowników.
 • Dobiera do przymiotników wyrazy o znaczeniu przeciwnym.
 • Potrafi ubrać się stosownie do pory roku.
 • Przyporządkowuje nazwy miesięcy do cyfr rzymskich.
 • Zna nazwy miesięcy zimowych.
 • Dodaje sposobem pisemnym.
 • Odejmuje sposobem pisemnym.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe.
 • Mnoży w zakresie 100.
 • Ma trudności z ......................................................................................
 • Wyraźnie preferuje treści .....................................................................
  powrót na górę strony

  powrót